سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 94/6/24 | 2:59 عصر | نویسنده : هانیه

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود،
یادمان باشد
سنگها نه خرده حسابی باپاهای لنگ دارند
نه قرار و مداری با پاهای سالم!
پس باورهای اشتباه را کنار بگذاریم …
هر سقوطی
پایان کار نیست…
باران را ببین،
سقوط باران
قشنگترین “آغاز” است…
زندگیتان سرشار از آغازهای زیبا .



تاریخ : دوشنبه 94/6/23 | 4:34 عصر | نویسنده : هانیه



تاریخ : یکشنبه 94/6/22 | 4:41 عصر | نویسنده : هانیه

دوست داشتن به حرف نیست..به وقتیه که برات میزاره

..به ارزشیه که برات قایل میشه

به دلگرمی که بهت میده
“دوست داشتن” این نیست که

جای خالی هاشو با تو بر کنه!
این که
بخاطر تو….
جا خالی کنه



تاریخ : جمعه 94/6/13 | 9:30 عصر | نویسنده : هانیه


اگرمیدانستم این آخرین باری است که تورامیبینم
به تومیگفتم"دوستت دارم"
ونمیپنداشتم توخوداین رامیدانی...

همیشه فردایی نیست
تازندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت هابه مابدهد...

کسانی که دوست داری همیشع کنارخودداشته باش
وبگوچقدربه آن هاعلاقه ونیازداری...

مراقبشان باش....


"گابریل گارسیامارکز"



تاریخ : یکشنبه 94/6/8 | 6:24 عصر | نویسنده : هانیه

عکس و تصویر



تاریخ : جمعه 94/6/6 | 10:3 صبح | نویسنده : هانیه

تصویری از دختر کلاه به سر

 

عادت دارم هــــــــــرروز


جایِ انگشــتانم را از روی شیشـه یِ مانیتور پاک کنم


آخـر نوازش کردن عکـــــس هایت عادت من است



تاریخ : سه شنبه 94/6/3 | 11:50 عصر | نویسنده : هانیه

اینم بچه های منـــــ به افتخارشونپوزخند

بچه های ناز و دوست داشتنی

 

وتک دخملم

 

دختر بچه ی خوشگل

روژان:"پاپایی من خوشملم یامامانی؟؟"

نمیدونم باباش چی میگه...دلم شکست



تاریخ : سه شنبه 94/6/3 | 9:31 عصر | نویسنده : هانیه

دختر محجبه

ســــــــاده نگـــــــــذر...

 

به یــــــــاد داشتــــه باش..

 

"ایــــــــن" دلـــــنوشته ها را....

 

یـــک " دل " نوشـــته است....!



تاریخ : یکشنبه 94/6/1 | 11:57 صبح | نویسنده : هانیه

اینجاآخـــــــــرخطه

نقطه سرخطی وجودنداره.....

دلنوشته:هانیهــ



تاریخ : پنج شنبه 94/5/29 | 9:28 صبح | نویسنده : هانیه

وقتی میگه رژت پرنگه ، وقتیشالتو میکشه جلو
وقتی میگه یقت بازه گردنت معلومه نگو چقدر گیر میده ...
بدون واسش فرق داری ، با دخترای که کف خیابون ریخته ...
مرد اونیه که وقتی باهاش قهرکنی ومیگی دیگه نمیخوام
صداتوبشنوم، یه ساعت بعدبهت اس بده وبگه:
میشه تلفنتو جواب بدی؟؟؟!
قول میدم حرف نزنم، فقط میخوا صدای نفساتوگوش کنم.
این مردایی هستن که قبل از مهمونی اول باید
لباستو تأیید کنن..
همونایی که بعد قرار موقع خداحافظی
دست میکشن روی لبت و میگن کم رنگ کن اون رژتو،
وقتی باهاشون قهری sms میدن میگن:
کجایی ؟؟؟ باهات قهر هستم ولی بیخود میکنی
بدون اجازم بریی بیرون.
همونایی که از نگات از سکوتت میفهمن حرفاتو..حدست میزنن..
همونایی که از سکوتت دیونه میشن هرجورشده به حرف میارنت..میخندوننت..
همونایی که وقتیعصبی میشن داد میزننو یه
لحظه بعدش میان منت کشی !
همونایی که وقتی بهشون میگی میخوام
موهامو کوتاه کنم میگن بییخوووووود،
هموناییکه ?یهو غیرتی میشنو قاطی میکننو شیر فهمت میکنن
از بودنشون از خواستنشون از عشقشون تو
اینجوری میفهمی تا کجا براشون ارزش داری!
ییناااا خیلی مردن?


--